Sacred Heart Convent Sr. Sec. School, Chengalam East
                         Number of  Classes & Students   2021-2022
Sl.No CLASS Total
No.Students
Boys Girls
1 LKG – A 31 12 19
2 UKG – A 23 10 13
3 I – A 26 14 12
4 II – A 20 12 8
5 II – B 21 12 9
6 III -A 27 10 17
7 III – B 26 15 11
8 IV – A 29 17 12
9 IV B 31 15 16
10 V – A 41 18 23
11 VI – A 37 18 19
12 VII -A 38 12 26
13 VIII – A 25 9 16
14 IX – A 28 15 13
15 X 43 17 26
16 XI-A 12 4 8
17 XI- B 7 4 3
18 XII A 13 8 5
Total Students 478 222 256

 

 

 

                     Sacred Heart Convent Sr. Sec. School, Chengalam East
                                  Number of  Classes & Students   2020-2021
Sl.No CLASS Total
No.Students
Boys Girls
1 LKG – A 14 5 9
2 UKG – A 25 15 10
3 I – A 25 15 10
4 I – B 24 15 9
5 II – A 31 14 17
6 II – B 27 14 13
7 III -A 34 20 14
8 III – B 32 17 15
9 IV – A 44 18 26
10 V – A 43 22 21
11 VI – A 47 15 32
12 VII -A 37 15 22
13 VIII – A 30 15 15
14 IX – A 43 16 27
15 X 40 14 26
16 XI-A 8 4 4
17 XI- B 5 4 1
TOTAL 509 238 271

 

           STUDENTS  LIST 2019-2020
SL.NO CLASS Total
No.Students
Boys Girls
1 LKG – A 26 17 9
2 UKG – A 25 17 8
3 UKG – B 24 13 11
4 I – A 32 14 18
5 I – B 29 14 15
6 II – A 34 19 15
7 II – B 35 17 18
8 III -A 23 11 12
9 III – B 24 9 15
10 IV – A 28 15 13
11 IV – B 28 14 14
12 V – A 27 9 18
13 V – B 24 8 16
14 VI – A 40 17 23
15 VII -A 35 18 17
16 VIII – A 47 20 27
17 IX – A 40 14 26
18 X 42 24 18
 TOTAL 563 270 293
SACRED HAERT CONVENT SR.SEC SCHOOL, CHENGALAM EAST
ENROLMENT OF STUDENTS 2018-19
SL.NO CLASS BOYS GIRLS TOTAL
1 LKG A 14 10 24
2 LKG B 13 12 25
3 UKG A 16 14 30
4 UKG B 13 17 30
5 I A 18 16 34
6 IB 16 18 34
7 II A 9 15 24
8 II B 10 14 24
9 III A 16 14 30
10 III B 15 16 31
11 IV A 12 19 31
12 IV B 7 21 28
13 V A 22 24 46
14 VI A 22 21 43
15 VII A 13 16 29
16 VII B 14 16 30
17 VIII 18 27 45
18 IX 24 19 43
19 X 20 30 50
20 XII 6 6
637